Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP Dược phẩm Yên Bái đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng

17:51 | 19/08/2018 353 lượt xem