Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP cấp nước và xây dựng Yên Bái chuẩn bị cho việc thoái vốn

19:46 | 09/01/2018 849 lượt xem