Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình vươn lên trong sản xuất kinh doanh

17:37 | 27/10/2018 315 lượt xem