Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Yên Bái đảm bảo giao thông mùa mưa lũ

17:18 | 29/04/2018 312 lượt xem