Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Cổ phần EDGE GLASS làm việc với UBND tỉnh Yên Bái

19:32 | 30/10/2017 2,408 lượt xem