HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Công ty Chè cao cấp của Cộng hòa Pháp khảo sát vùng chè Giàng Pẳng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn

18:48 | 17/06/2019 313 lượt xem