Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty Chè cao cấp của Cộng hòa Pháp khảo sát vùng chè Giàng Pẳng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn

18:48 | 17/06/2019 145 lượt xem