Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại huyện Lục Yên

19:28 | 19/09/2017 634 lượt xem