Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công tác khuyến nông góp phần nâng cao thu nhập của người dân nông thôn

19:36 | 07/06/2018 252 lượt xem