Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công nhân môi trường trong những ngày đầu xuân mới

16:51 | 19/02/2018 303 lượt xem