Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công đoàn Vụ Tài chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao sổ tiết kiệm cho hộ nghèo huyện Trạm Tấu

19:49 | 24/09/2018 264 lượt xem