Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái – Dấu ấn một nhiệm kỳ

19:34 | 23/11/2017 299 lượt xem