Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công đoàn viên chức tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

19:45 | 22/01/2019 103 lượt xem