Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công đoàn Đài PT-TH Yên Bái tổ chức hội thi nấu ăn

19:37 | 19/10/2018 122 lượt xem