Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công điện khẩn yêu cầu các tỉnh tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

19:53 | 22/04/2019 60 lượt xem