Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công điện của UBND tỉnh về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

20:17 | 23/04/2019 33 lượt xem