Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ứng phó với bão số 6 (MangKhut)

15:35 | 16/09/2018 260 lượt xem