KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

19:45 | 01/06/2019 317 lượt xem