Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

19:45 | 01/06/2019 490 lượt xem