Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

19:45 | 01/06/2019 151 lượt xem