Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

20:06 | 08/06/2018 925 lượt xem