Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trường Minh, thành phố Yên Bái

19:15 | 12/06/2019 117 lượt xem