Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn

19:17 | 19/11/2018 406 lượt xem