Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

18:44 | 16/06/2018 1,893 lượt xem