HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới

17:59 | 30/05/2019 273 lượt xem