Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới

17:59 | 30/05/2019 177 lượt xem