TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

18:02 | 03/11/2018 437 lượt xem