Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố quyết định của BTV Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại thành phố Yên Bái

19:18 | 02/06/2018 1,255 lượt xem