Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Công bố quyết định của BTV Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại thành phố Yên Bái

19:18 | 02/06/2018 695 lượt xem