TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Mù Cang Chải

11:09 | 28/02/2019 975 lượt xem