Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Mù Cang Chải

11:09 | 28/02/2019 1,105 lượt xem