Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái

19:44 | 06/06/2018 989 lượt xem