Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái

19:44 | 06/06/2018 760 lượt xem