Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công bố Biểu trưng (Logo) tỉnh Yên Bái

11:28 | 12/01/2019 432 lượt xem