TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công bố Biểu trưng (Logo) tỉnh Yên Bái

11:28 | 12/01/2019 307 lượt xem