Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công an TP Yên Bái - Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

17:51 | 19/08/2018 363 lượt xem