LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Công an tỉnh sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017

19:20 | 24/05/2017 1,913 lượt xem