Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công an tỉnh ra quân Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

17:56 | 09/02/2019 537 lượt xem