HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Công an tỉnh công bố Quyết định điều động 99 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã năm 2019

19:25 | 03/10/2019 249 lượt xem