Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công an thành phố Yên Bái tăng cường đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy

19:47 | 26/06/2019 299 lượt xem