TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công an phường Yên Thịnh-TP Yên Bái đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm

10:11 | 03/11/2011 503 lượt xem