Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công an phường Yên Thịnh-TP Yên Bái đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm

10:11 | 03/11/2011 530 lượt xem