Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Yên Bái học tập và làm theo lời Bác 8/8/2017

19:53 | 08/08/2017 371 lượt xem