Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Tuổi cao gương sáng 25/8/2018

17:40 | 25/08/2018 121 lượt xem