Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM Tuổi cao gương sáng 10/3/2018

20:17 | 10/03/2018 416 lượt xem