TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

CM Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 16/3/2017

20:14 | 16/03/2017 545 lượt xem