Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CM 7 ngày an toàn giao thông ngày 02 tháng 06 năm 2018

18:48 | 02/06/2018 365 lượt xem