Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyện về Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh

19:08 | 18/12/2017 448 lượt xem