Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Yên Bái học tập và làm theo Bác số tháng 4 năm 2019

16:45 | 09/04/2019 112 lượt xem