Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân

07:57 | 26/04/2018 229 lượt xem