Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 7 năm 2019

19:50 | 23/07/2019 111 lượt xem