Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 5 năm 2018

19:43 | 22/05/2018 431 lượt xem