Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục quốc phòng toàn dân tháng 5-2013

17:36 | 28/05/2013 847 lượt xem