TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 1 năm 2019

19:55 | 29/01/2019 209 lượt xem