Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân số tháng 12/2017

19:09 | 26/12/2017 135 lượt xem