Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân số tháng 10/2017

19:07 | 24/10/2017 946 lượt xem