Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục học tập và làm theo lời Bác số tháng 2 năm 2017

20:27 | 14/02/2017 1,030 lượt xem