Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống số 2 - Tháng 5

17:30 | 30/05/2013 455 lượt xem