KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống số 2 - Tháng 5

17:30 | 30/05/2013 458 lượt xem