Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục Bạn hỏi, cơ quan chức năng trả lời tháng 5 năm 2019

16:51 | 29/05/2019 420 lượt xem